På svenska

Välkommen till Helsingfors till Kyrkans musikfest 19.-21.5.2017.
Festen firas i vårt historiska, urbana nationallandskap på och kring Senatstorget och i Helsingfors domkyrka.  Festen ger möjlighet för kyrkans musikgrupper och musikaktiva i olika åldrar at göra sig hörda. Helsingfors centrum fylls under tre dagar av kvalitativ och glad musik med en mångfald av uttryckssätt.

År 2017, under Finlands 100-års jubileumsår och reformationens 500-års märkesår, för vi fram en finländsk och alldeles särskilt en helsingforsisk synvinkel på musiken i vår gästfria, mångkulturella, internationella och ekumeniska kyrka idag!